PARASTA KESÄSSÄ

MANSIKAN ITSEPOIMINTA

VILJELYTEKNIIKKA

Mansikkaa viljellään muovikatetuissa penkeissä 1- riviviljelynä. 1,2 metriä leveä riviväli katetaan tilallamme oljilla, jolla vähennetään rikkakasveja ja tehdään poiminta mukavaksi kun savet eivät tartu jalkoihin eikä muta roisku sateella mansikoille. Oljituksen lisäksi mansikkapelto pidetään siistinä ennen kaikkea käsin kitkemällä, leikkaamalla ja vain harkiten kemiallisesti.

Mansikan istutuksessa käytetään aina kotimaisia ja terveitä pottitaimia. Koneellinen istutus tekee automaattisesti 30 cm istutusvälin. Mansikan kastelu toteutetaan tihkukasteluna taimirivin vieressä kulkevan uhuen letkun kautta. Tihkukastelulla saadaan tasainen kosteus suoraan mansikalle ja vältytään turhalta märkyydeltä käytävillä. Puhdas kasteluvesi saadaan purosta, joka laskee Luukinjärvestä Bodominjärveen.

TOIMINTAOHJEET

Poimimaan mentäessä jokaiselle osoitetaan paikka riviltä, josta mansikat kerätään huolellisesti koko kasvustosta kulkusuuntaan (ei kulkukäytävän molemmin puolin) .

Vältämme ruuhkan ja poiminta porrastuu automaattisesti kun jokainen lopettaessaan merkitsee valkoisella viirillä lopetuspaikan. Viiri asetetaan katemuovin ulkopuolelle poimintasuuntaan oikealle. Viirin pistäminen muovin läpi saattaa puhkaista tihkukasteluletkun ja aiheuttaa häiriön kastelussa.

Liikkuminen pellolla tapahtuu käytäviä ja rivivälejä pitkin.

Mansikan maistelu kuuluu itsepoiminnan etuihin. Lapset saavat olla mukana poimimassa, tietysti vanhempien valvonnassa. Aikuisille meillä on kuitenkin minimi 2kg/henkilö keräysvelvoite pellolle mentäessä.

Hylätyt marjat tulee heittää reilusti riviväleihin eikä piilottaa kasvustoon.